Vi arbetar med massage ur medicinsk synpunkt samt erbjuder även flera olika spa-relaterade massager.