En mycket mjuk massage med längsgående lätta strykningar. Passar bra för dem med fibromyalgi men också för dem med andra reumatiska hälsoproblem.