En djupgående, uppmjukande och välgörande massage för musklerna vilket reducerar spänningar. Smärta och begränsningar i rörelseapparaten kan arbetas bort tillsammans med Dig och terapeuten både i förebyggande syfte eller när ett muskulärt problem har uppstått.

Används ofta vid t.ex. muskelspänningar, träningsvärk, muskelknutor och som allmänt avslappnande och uppmjukande behandling. Regelbunden massage är effektiv mot ryggvärk, nack- och axelbesvär. Även om man inte har tidigare besvär så är massage förebyggande och den bidrar till ett allmänt välmående då den mjukar upp och gör ömma och spända muskler mer elastiska, ökar blodflödet samt syre- och näringstillförseln i musklerna, sänker blodtrycket, ökar prestations- och återhämtningsförmågan och ger en ökad kroppskännedom.