En massage som stimulerar lymfsystemet genom att öka transporten av slaggprodukter från vävnaden och vidare ut ur kroppen.